Privacy

Schotense Tuinwerken BVBA gaat met grote zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens. Deze worden vertrouwelijk behandeld en slechts gebruikt voor doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.